1)Podróżnicy stwierdzili,że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe,to zapasy wystarczą im na 10 dni.Oblicz,na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6.Zapisz obliczenia.
2)W 3 kg roztworu znajduje się 6dag cukru.Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?
3)Trzy pracownice-Anna,Barbara i Cecylia-podzieliły wynagrodzenie za prace w stosunku odpowiednio 9:7:4.Jaki procent wynagrodzenie otrzymała każda z pań?
4)Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł.Ile wart był samochód rok wcześniej?Zapisz obliczenia.
5)W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50 % tej klasy,w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy,a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy.Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?Zapisz obliczenia.
6)Do 80 g solanki o stężeniu 5% dolano 20 g wody.Oblisz stężenie otrzymanego roztworu.Zapisz obliczenie.

Na dzisiaj!Daje 38 pkt!!

1

Odpowiedzi

2010-03-20T08:48:47+01:00
1.otóż,
z warunków zadania wynika, że mamy do czynienia z dwiema wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, a są to: liczba dni i wielkość
dziennej racji żywnościowej tzn. ich iloczyn jest wielkością stałą równą tutaj zapasowi żywności, więc możemy teraz napisać równanie
10*r=x*(r-1/6r) gdzie r=wielkosć dziennej racji zywieniowej zas x=?
10r=x*5/6r /*6/r czyli 60=5x x=12

2.C%=ms/ms+mr *100% C%=6dag/6dag+3000dag*100%= 100/501%= ( w przybliżeniu) 20%

3.

7:9:4

9+7+4=20

9/20*100%= 45%

7/20*100%=35%
4/20*100%=20%

4.

x-13%x=43500
87%x=43500
0,87x=43500 /:0,87
x=50 000 zł

Odp. Pok temu samochód był wart 50 000 zł.


6.

80g + 20g = 100g

5%* 80g = 4g

4g/100g *100%=4%