7.oblicz długość boku sześciokąta foremnego który ma takie samo pole jak kwadrat o boku 5
8.Jaki jest stosunek długości okręgu do długości promienia tego okręgu.
9.Jakie pole ma koło którego obwód wynosi 1m? Wynik podaj z dokładnością do 1 cm 2cm²
10.o ile mniejsze jest pole kwadratu o wierzchołkach leżących na okręgu o promieniu 10 od pola koła o takim promieniu.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T14:11:45+01:00
7.oblicz długość boku sześciokąta foremnego który ma takie samo pole jak kwadrat o boku 5

Pkwadr=25
25=6*a²√3/4
100=6*a²√3
a²√3=100/6
a²=100/6√3
a²=100√3/6*3
a²=50√3/9
a=√50√3/9
a=5/3 √2√3
a=5/3 ⁴√12

8.Jaki jest stosunek długości okręgu do długości promienia tego okręgu.
l/r=2πr/r=2π

9.Jakie pole ma koło którego obwód wynosi 1m? Wynik podaj z dokładnością do 1 cm 2cm²
l=2πr
2πr=1
r=1/2π
P=πr²
P=π(1/2π)²
P=π*1/4π²
P=1/4π m²
P≈0,07962 m²
P≈ 796,2 cm²≈796cm²

10.o ile mniejsze jest pole kwadratu o wierzchołkach leżących na okręgu o promieniu 10 od pola koła o takim promieniu.
p=πr²=π*10²=100π
Pkwadr.=1/2*20*20=200
100π-200
4 5 4