Odpowiedzi

2010-03-17T13:36:26+01:00
Generalnie można wyróżnić następujące społeczne i zdrowotne skutki oddziaływania hałasu:
– szkodliwe działanie na zdrowie ludności
– obniżenie sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy
– negatywny wpływ na możliwość komunikowania się
– utrudnianie odbioru sygnałów optycznych
– u małych dzieci budzi niepokój
– zaburzenie orientacji
– obniżenie sprawności nauczania
– powodowanie lokalnych napięć i kłótni między ludźmi
– zwiększenie negatywnych uwarunkowań w pracy i komunikacji, powodujących wypadki
– rosnąca liczba zachorowań na głuchotę zawodową.
Hałas powodują pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji:
– utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza
– zmniejszenie (lub utratę) wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych
– zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt i inne).
Hałas powoduje także ujemne skutki gospodarcze, takie jak:
– pogorszenie jakości i przydatności terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie przydatności obiektów położonych na tych terenach
– absencję chorobową spowodowaną hałasem, z czym są związane koszty leczenia, przechodzenia na renty inwalidzkie, utrata pracowników
– pogorszenie jakości wyrobów (niezawodności, trwałości)
– utrudnienia w eksporcie wyrobów nie spełniających światowych wymagań ochrony przed hałasem
3 4 3