Obliczyć natężenie przepływu wody przez rurę o średnicy D = 10[cm], jeżeli rurka manometryczna zainstalowana na zwężce o średnicy d = 2[cm] wykazuje różnicę ciśnienia h = 10[cm] słupa wody.

Daję naj, proszę o obliczenia i objaśnienia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:55:45+01:00
Witaj
Dane d1=d=2cm, index 1 dla parametrów w zwężce: p1, S1, v1
…………d2=D=10cm index 2 dla parametrów rury : p2, S2, v2

Równanie Bernoulliego dla rury poziomej

½ρ[ν1]2 + p1 = ½ρ[ν2]2 + p2…………..p2 – p1 = ρgh
[ν1]2 – [ν2]2 = 2gh..........................ν1S1 = ν2S2.............prawo ciągłości strugi..........ν2 = ν1S1/S2
[ν1]2[1 – (S1)2/(S2)2] = 2gh.........S1= pi*d2 /4........S2 = pi*D2 /4
......... ...........................................S1/S2 = d/D
[ν1]2 = 2gh /[1-[d]2/[D]2] = 2∙9,8m/s2∙0,1m //[1-0,04] = 2,042 m2/s2
ν1 = 1,43 m/s...................S1 = πd2/4 = π∙[2∙10-2m]2/4 = 3,14∙10-4m2

Q = ν1S1 = 1,43m/s ∙ 3,14∙10-4m2 = 4,5 ∙ 10-4m3/s = 0,45 dm3/s

Natężenie przepływu wody wynosiło 0,45 dm3/s.

.............................................................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości – pytaj.
1 5 1