Odpowiedzi

2010-03-17T14:04:13+01:00
Parki narodowe wykorzystuje się do celów naukowych, badawczych, a także są one bezpośrednio dostępne dla społeczeństwa. Jednak ruch turystyczny może odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach. Istotną rolę w parkach narodowych spełniają muzea przyrodnicze, w których można poznać historię parku oraz osobliwe okazy flory i fauny. W Polsce są 22 parki narodowe, zajmujące ok. 1% powierzchni kraju. Kolejną formą ochrony przyrody są rezerwaty. Rezerwat przyrody według ustawy jest to: „obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych". Mogą one być objęte ochroną ścisłą (rezerwat ścisły), która, jak wiesz, polega na całkowitym zaniechaniu ingerencji człowieka, lub częściową (rezerwat częściowy), dopuszczającą działania (zabiegi) w celach ochronnych, np. usuwanie krzewów, zarośli, koszenie traw w celu ułatwienia dostępu światła roślinom chronionym, odnawianie drzewostanów, a nawet ich przebudowa, zwalczanie szkodników. W rezerwatach częściowych dopuszczalny jest ruch turystyczny po wyznaczonych ścieżkach. Natomiast rezerwaty ścisłe służą wyłącznie celom naukowym.
5 3 5
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T14:09:22+01:00
Rezerwat przyrody jest to teren do 1000 hektarów powierzchni a park narodowy to teren powyzej 1000 hektarów powierzchni
2 5 2