²Uporządkuj jednomiany :
-3x razy jedna trzecia x
-x razy (-2x)
-3ab razy (-6b)

zapisz w jak najprostszej postaci
(a+b) - (2a-b) - (a-2b)
(2ab+a+3) - (3ab -a+3)
-(kx+ny)-(3kx + 2ny)+ (5kx - 3ny)

wylacz wspolny czynnik przed nawias
5x+10y
6a²-12ab
3a-3
2xyz-4x²y²z+xyz²
5xy-x

1

Odpowiedzi

2010-03-17T14:04:30+01:00
-3x*jedna trzecia =-1x
-x razy (-2x)=2x
-3ab razy (-6b)=-3a*6b