Odpowiedzi

2010-03-17T14:24:00+01:00
Α = 60⁰ -miara kata nachylenia przekątnej przekroju osiowego
walca do płaszczyzny podstawy walca
h = 12 cm - wysokość walca
___________________________-
Oblicz Ppc oraz V walca
Mamy
h / (2r) = tg α -----> h = 2r *tg α ---> r = h / 2 tgα
r = 12 cm / 2* tg 60⁰ = 12 cm / 2*√3 = (6/√3) cm = 2√3 cm

Ppc = 2*Pp + Pb = 2*π r² + 2 π r h
Ppc = 2*π *(2√3 cm)² + 2 π *2√3 cm * 12 cm =
= 2*π*12 cm² + 48 π √3 cm² = 24 π cm² + 48 π √3 cm² =
= 24 π (1 + 2√3) cm²

V = Pp *h = π r² * h = π *(2√3 cm)² * 12 cm = π *12 cm²*12 cm =
= 144* π cm³.