Odpowiedzi

2010-03-17T14:25:07+01:00
1.podaj nazwy sfer
2.wyjaśnij znaczenie:opad i podaj przykłady
3.trzeba było narysować kulę ziemską i zaznaczyć strefy klimatyczne
4.co to są pasaty i gdzie występują i gdzie wieją
5.co to ciśnienie atmosferyczne
6.składniki pogody
7.czynniki klimatotwórcze

Pamiętam tylko tyle