Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T14:16:55+01:00
Słownik frazeologiczny to zbiór definicji związków frazeologicznych(tzn.utrwalone w użyciu połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które ma znaczenie najczęściej niedające sprowadzić się do prostej sumy znaczeń swoich składników, np. biała flaga, marzenie ściętej głowy, wypić duszkiem albo pójść po rozum do głowy. Do związków frazeologicznych zaliczane mogą być także przysłowia, porzekadła, sentencje i maksymy)

Słownik - zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, zwykle alfabetycznie, najczęściej objaśnianych pod względem znaczeniowym i ilustrowanych przykładami użycia1.
Prawidłowe przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy w dużym stopniu uzależnione jest od umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy. Kolejne programy nauczania języka polskiego wyraźnie podkreślają potrzebę stosowania różnych typów słowników w zakresie kształcenia językowego już od klasy IV.
Wykształcenie umiejętności sprawnego korzystania ze słowników, szybkiego odnalezienia informacji i zwięzłego jej odnotowania stanowi bowiem podstawę samokształcenia i doskonalenia językowego.

używa się, jak mw każdnym słowniku, podobnie......
pzdr:):p
1 5 1
2010-03-17T14:19:56+01:00
Słownik frazeologiczny - w opisywanym słowniku hasłami są zarówno frazeologizmy dobrze utrwalone w języku polskim, a nawet już archaiczne, np. gonić w piętkę, spalić na panewce, jak i nowe, od niedawna w niej obecne, np. burza mózgów, wyścig szczurów, wskazujące na zmiany zachodzące w języku, na jego wzbogacenie się o nowe związki, w miarę jak zmieniają się realia życia. Na końcu książki zwykle znajdują się informacje o pochodzeniu niektórych związków frazeologicznych, zwykle o proweniencji biblijnej, mitologicznej i literackiej.