W pewnej cieczy pływa zanurzony do połowy sześcian o krawędzi 1dm i ciężarze 4,5N.
a siła wyporu działająca na sześcian ma wartość
b sześcian wypiera ciecz o masie
c objętość cieczy wypartej przez sześcian wynosi
d gęstość tej cieczy jest równa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:08:53+01:00
Witaj
dane sześcian o krawędzi a=1dm i ciężarze Q=4,5N, g=10m/s2=10N/kg,
dane wydedukowane V=1dm3, Vzan = 0,5dm3,

a.
siła wyporu Fw działająca na sześcian ma wartść Q = 4,5 N ponieważ warun-
kiem pływania ciał /warunkiem równowagi ciał pływających/ jest Fw = Q
b.
sześcian wypiera ciecz o ciężarze Q wypartej cieczy równym sile wyporu Fw czyli Q czyli o masie mwyp = Q/g = 4,5N /10N/kg = 0,45 kg
c.
objętość cieczy wypartej przez sześcian wynosi Vwyp = Vzan = 0,5dm3
d.
gęstość tej cieczy jest równa d = mwyp/Vwyp = 0,45kg/0,5dm3 = 0,9kg/dm3

...................................pozdrawiam
12 4 12