Wyjaśnij pojęcia:

-wywierzysko

- ponor

-lejki krasowe

- palia

-żłobki krasowe

- mogoty

- stalaktyty

- stalagmity

- stalagmaty

- speleolog

___________________________

a)podaj nazwę najdłuższej i jednocześnie najgłębszej jaskini w Polsce

b) na podstawie dostępnych źródeł informacji wyjaśnij czym zajmują się speleolodzy

1

Odpowiedzi

2010-03-17T14:25:42+01:00
A)typ źródła o silnym wypływie. Najczęściej występuje w regionach górskich.
b)wchłon, na obszarach krasowych, miejsce gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu.
Forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wodę.
c)wykle naturalna forma ukształtowania powierzchni ziemi: okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, o głębokości zazwyczaj mniejszej niż średnica, często z podziemnym odwodnieniem. Ich średnica może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. Mogą się formować stopniowo bądź pojawiać się nagle, występują na całym świecie.
d)ryba z rodziny łososiowatych, należąca do rodzaju Salvelinus obejmującego golce i palie.
e)forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnej bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku rozpuszczającej działalności wód pochodzących z opadów lub topnienia śniegu, ułożone są zgodnie z kierunkiem spływu wody.
f)orma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę.
g)grawitacyjny naciek jaskiniowy mający zazwyczaj kształt wydłużonego, odwróconego stożka (sopla), narastającego od stropu jaskini krasowej ku jej spągowi.
h)naciek jaskiniowy, grawitacyjny osiągający duże rozmiary. Może występować w postaci słupa, stożka, guza itp
i)nauka o jaskiniach. Przedmiotem zainteresowania speleologii są m.in.: geneza i rozwój jaskiń, cechy środowiska przyrodniczego jaskiń (mikroklimat, stosunki wodne, przyroda ożywiona – flora i fauna, itp.), problemy ochrony
49 2 49