Na podstawie interpretacji porównawczej Bogurodzicy oraz Lamętu Świętokrzyskiego wskaż i omów najważniejsze cechy polskiej średniowiecznej pieśni maryjnej.

1.podobieństwa miedzy utworami.
2.Interpretacja bogurodzicy
(określenie podmiotu lirycznego,obraz matki boskiej)
3.Interpretacja Lametu Świętokrzyskiego...
(Zaprezentować sytuacje liryczną (monolog matki boskiej pod krzyżem) Określenie apostrofy i omówienie płenty)

Minimum 250słów.. i tak nie wierze że ktoś to rozwiąże...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:12:30+01:00
"Bogurodzica"
-Podmiotem lirycznym są wszyscy ludzie, chrześcijanie.
-Maryja jest istotą boską, matką Boga, osobą wybraną przez niego, wyróżnioną, jest także dziewicą, osobą nieskalaną.
-Maryja jest pośredniczką między człowiekiem a Bogiem, zanosi Ona wszystkie prośby ludzkie, wyjednuje łaski, może również wpływać na decyzje Boga.
-Matka Boga znajduje się na niebie, istnieje ponad ludźmi i ich sprawami, problemami i troskami.
-jest adresatką ludzkich próśb.

"Lament Świętokrzyski"
-Podmiotem lirycznym jest Maryja.
-Jest Ona kobietą, człowiekiem, matką, która przeżywa śmierć syna.
-Wyjątkowość Maryi polega na wyróżnieniu jej poprzez zwiastowanie Archanioła Gabriela, który obiecywał jej radość, lecz Ona jest rozczarowana tym gdyż jest bezradna wobec cierpienia własnego syna, jak każdy człowiek na ziemi. Nie wpływa na decyzje Boga i wie że musi spełnić się wola Najwyższego.
-Matka Boga stoi pod krzyżem swojego syna, wśród innych ludzi. Jest równa innym matkom. Niewyobrażalnie cierpi patrząc na mękę syna, czuje się pokrzywdzona przez los, ma żal że spotkało ją cierpienie i takie nieszczęście. Jej życie po śmierci syna stanie się puste, bezwartościowe, pogrąża się z tego powodu w rozpaczy, cierpi gdyż nie może ulżyć w cierpieniu swojemu synowi, chce przejąć na siebie część jego bólu. Jest matką czułą, kochającą, jest pewna, że nikt nie zastąpi jej syna, myśli i czuje jak każda żyjąca na ziemi matka.
-Maryja jest sama, kieruje prośby gdyż chce żeby inni ludzie wysłuchali i zrozumieli co czuje matka tracąca dziecko. Zwraca się również do innych matek żeby swoją modlitwą prosili o uniknięcie takiego losu jaki ją spotkał.

mogę jedynie tyle pomóc ...
2 3 2