1.jakie narody zamieszkiwały państwo polskie w XVI WIEKU??
2.jakie religie i wyznania występowały w rzeczypospolitej i jaki dokument gwarantował wolność religijną?
3.czy Jan Kochanowski był pierwszym autorem piszącym po polsku?
4.Jaką role pełnił w XVI wieku mecenas podaj przykład kogoś takiego w życiu Kochanowskiego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T14:51:48+01:00
1.Rusini, Białorusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Tatarzy.
2. Luteranizm, kalwinizm, arianizm, katolicyzm, prawosławie. Wolność religijną w Polsce w XVI w. gwarantowała konfederacja warszawska zawiązana w 1573 roku.
3. Tak
4. Mecenas był opiekunem artysty pomagającym mu i udzielającym pomocy finansowej. Jego pierwszym mecenasem był książe Albrecht Hohenzollern.

Pozdrawiam. Mam nadzieję że pomogłam ;]
4 4 4