Korzystając z rozwinięć dziesiętnych danych liczb niewymiernych, podaj przybliżenie dziesiętne poniższych liczb z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
a) 5√3 + 1
b) 2 - √3
c) 3 √5 + 7
d) 10 √13 - 0,1√17
e) √¹³ ⁺ √² ₂
f) √¹⁷ ⁻ √3 ₁₀


√2 = 1,414213...
√3 = 1,732050...
√5 = 2,216068...
√13 = 3,605551...
√17 = 4,123105...

2

Odpowiedzi

2009-10-26T17:08:23+01:00
A.1.41
b.1.73
c.2.21
d.3.60
e.4.12
3 1 3
  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T17:09:26+01:00
A)1.41
b)1.73
c)2.21
d)3.60
e)4.12
5 2 5