Zapisz w sposób jonowy, jonowy skrócony i cząsteczkowy równania reakcji:
a) reakcja chlorku miedzi (II) z zasadą sodową:
1 jonowy
2 jonowy skrócony
3 cząsteczkowy
b) reakcja azotanu (V) żelaza (III) z zasadą potasową:
1.....
2.....
3.....
c) reakcja azotanu (V) baru z kwasem siarkowym (VI)
1...
2...
3...
d) reakcja chlorku wapnia z kwasem fosforowym (V)
1........
2.......
3......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T00:26:19+01:00
Ja zrobię to trochę inaczej. Najpierw forma cząsteczkowa (1), potem jonowa (2) a na końcu skrócona jonowa (3).
Tak mi jest po prostu wygodniej.
Odpowiedź w załączniku.