Odpowiedzi

2010-03-17T18:07:55+01:00
O p a r z e n i a - to uszkodzenia tkanek miękkich (skóry, błon śluzowych, a w oparzeniach głębszych także tkanki podskórnej i mięśni) spowodowane działaniem energii:


• cieplnej (wysoka temperatura
)


• chemicznej (żrące, parzące związki chemiczne);


• elektrycznej (działanie
prądu elektrycznego);


• promieniowania (promieniowanie podczerwone, elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, laserowe, jonizacyjne).
3 2 3