Zad 16 / 53
1 funt to 0,454 kg
kevin arnold z Chicago wazy 75 funtow.
Czy jest ciezszy od ciebie jezeli waze 43 kg
prosze napisac dzialania + tak lub nie. !

zad 17
Drut potrzebny do wyprodukowania jednego spinacza biurowego ma dlugosc 9,3 cm W pudelku miesci sie 275 takich spinaczy Ile metrow drutu potrzeba do ich wyprodukowania ?
napisac dzialanie pisemnne .@

zad 18
Pani wanda kupila 3,5 kg
pomaranczy po 3,20 zl za 1 kg a pani zofia kupila 3,75 kg jablek po 2,50 zl za 1 kg , Ktora z tych pan zaplacila mniej za owoce
dziiallania |!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zad 19 Grubosc wlosa z konskiego ogonu wynosi 0,1 mm grubosc wlosa ludzkiego wynosi 0,05 mm a grubosc nitki pajeczyny 0,005 mm
a ) ile tazy wlos z konskiego ogona jest grubszy niz wlos ludzki
.....................................................................
odpowiedz : .......................................................

b ) Ile razy wlos ludzlo kest grubszy niz nitka pajeczyny ?
.........................................................................
odpowiedz ....................................................

3

Odpowiedzi

2010-03-17T15:02:35+01:00
Zad 16 / 53
1 funt to 0,454 kg
kevin arnold z Chicago wazy 75 funtow.
Czy jest ciezszy od ciebie jezeli waze 43 kg
0,454*75=34,05kg
Odp:NIE jest lżejszy.
prosze napisac dzialania + tak lub nie. !

zad 17
Drut potrzebny do wyprodukowania jednego spinacza biurowego ma dlugosc 9,3 cm W pudelku miesci sie 275 takich spinaczy Ile metrow drutu potrzeba do ich wyprodukowania ?
napisac dzialanie pisemnne .@
275*9,3=2557,5

275
x 9,3
------------
825
+ 2475
------------
2557,5
2557,5cm=25,575m
Odp: potrzeba 25,575m drutu

zad 18
Pani wanda kupila 3,5 kg
pomaranczy po 3,20 zl za 1 kg a pani zofia kupila 3,75 kg jablek po 2,50 zl za 1 kg , Ktora z tych pan zaplacila mniej za owoce
dziiallania |!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pani Wanda
3,5*3,2=11,20zł
Pani Zofia
3,75*2,50=9,375zł
Odp: Mniej zapłaciła pani Zofia

zad 19 Grubosc wlosa z konskiego ogonu wynosi 0,1 mm grubosc wlosa ludzkiego wynosi 0,05 mm a grubosc nitki pajeczyny 0,005 mm
a ) ile tazy wlos z konskiego ogona jest grubszy niz wlos ludzki
0,1mm:0,05mm=2
odpowiedz : dwa razy

b ) Ile razy wlos ludzlo kest grubszy niz nitka pajeczyny ?
0,05mm:0,005mm=10
odpowiedz 10 razy
22 4 22
2010-03-17T15:04:36+01:00
Zad 16 / 53
0,454 * 75 = 34,05

odp.Jest lżejszy

zad 17
9,3 * 275 = 2557,5

275
*9,3
--------
825
+ 2475
------------
2557,5

odp.Potrzeba 1557,5 metrów drutu

zad 18
Wanda:
3,20/2=1,6
3,20+3,20+1,6=8zł
Zofia
2,50/2=1,25
1,25/2=0,62 gr
2,50+2,50+2,50+1,25+0,62=9,37

odp.za owoce mniej zapłaciła pani Wanda

zad 19

a)0.1mm : 0.05mm= 2
Włos z końskiego jest 2 razy grubszy niż włos ludzki
b)0.05:0.005=10
włos ludzki jest 10 razy grubszy od nitki pajęczyny

11 4 11
2010-03-17T15:13:41+01:00
Z.16
Dane:
1funt=0,454kg
Waga Kevina Arnolda: 75 funtów
Twoja waga:43kg

Obliczenia:
75 * 0,454= 34,05kg

34,05kg < 43kg

Odp. Kevin Arnold nie jest cięższy od ciebie

zad.17
dane:
drut potrzebny na 1 spinacza : 9,3 cm
ilość spinaczy w pudełku : 275

Aby obliczyć ile drutu potrzeba na wykonanie tylu spinaczy mnożymy długość drutu potzrebnego na 1 spinacza przez ilość wszystkich spinaczy wiec:

2 7 5
* 9,3
--------
8 2 5
+ 2 4 3 5
------------
2 4 5 7,0
Odp. Aby zrobić 275 takich spinaczy potezeba 2457cm drutu

zad.18
Pani wanda:
3,5 * 3,20= 11,20zł
Pani Zofia:
3,75*2,50=9,37zł

Odp. Mniej zapłaciła pani Zofia.

zad.19
włos koński: 0,1mm
włos ludzki:0,05mm
nitka pajęczyny 0,005mm
a) 0,1mm:0,05mm = 2
Odp. Włos z końskiego ogona jast 2 razy grubszy niż włos ludzki.
b) 0,05mm : 0,005mm = 10
Osp.Włos ludzki jest 10 razy gróbszy od nitki pajęczyny
7 2 7