Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 4cm.
Objętość prostopadłościanu jest równa 80cmsześciennych.
Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.

zad.2
Monika chętnie bierze prycznic, każdorazowo zużywając przy tym około 35 litrów wody . Bartek woli kąpiel w wannie i zużywa za każdym razem mniej więcej 150 litrów wody.
a)Ile m sześciennych wody zużyje Monika na 100 kąpieli pod prysznicem, a ile Bartek na 100kąpieli w wannie ?
b)Jaki będzie koszt tych kąpieli? Przyjmij ,że 1m sześcienny wody użytej do kąpieli kosztuje 6,61zł.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T14:55:37+01:00
1) V=Pp*H Pp=4*4 Pp=16 cm
80=16*x/16
x=5 H=5cm

Pp= 16 *2 = 32 cm
Pb= 4*5*4=80 cm

Pc=32+80=112 cm kwadratowych.

2) 35l*100= 3500 l 1l=1dm sześcienny 1m sześcienny = 1000 dm sześciennych
3500 l : 1000 dm = 3,5 m szesciennego

2010-03-17T14:58:37+01:00
35 l = monika 1 l = 1000 m 3
35 l + 150 l = 185 l = bartek
zad . 2
a) 35 l X 100 = 3500 l = 3500000 m 3
185 l X 100 = 185000 l = 185000000 m 3