A) Ile soli trzeba wsypać do 23kg wody, aby otrzymać roztwór ośmioprocentowy?
b) Ile soli trzeba wsypać do 21kg solanki piecioprocetowej, aby otrzymać solanke siedmioprocentową?
c) Ile wody trzeba dolac do 3kg solanki dziesięcioprocentowej, aby otrzymać solanke sześcioprocentową?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:02:30+01:00
A) m - masa rozpuszczanej soli
M - masa wody w roztworze
(M+m) - masa całego roztworu
M = 23 kg
0,08 = m/(23+m)
0,08*(23+m) = m
0,08m + 1,84 = m
- 0,92m = -1,84 /:(-0,92)
m = 2 kg
odp. należy wsypać 2 kg soli

b) m₁ - masa rozpuszczanej soli w solance 5%
m₂ - masa dodanej soli
M - masa wody w roztworze

0,05 = m₁/21
m₁ = 1,05 kg

0,08 = (1,05+m₂)/(21+m₂)
0,08*(21+m₂) = 1,05 + m₂
1,68 + 0,08m₂ = 1,05 + m₂
- 0,92m₂ = -0,63
m₂ = 0,68 kg
odp. należy dosypać 0,68 kg soli

c) m - masa rozpuszczanej soli
M₁ - masa wody w roztworze 10%
M₂ - masa wody dolana

0,1 = m/3
m = 0,3 kg,

0,06 = 0,3/(3+M₂)
0,06*(3+M₂) = 0,3
0,18 + 0,06M₂ = 0,3
0,06M₂ = 0,12
M₂ = 2 kg
odp. należy dolać 2 kg wody