Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:19:50+01:00
Grand Canyon National Park covers part of the turn of the Colorado River intersects Upland Colorado in the United States. Was established in 1919 and is one of the oldest national parks in the United States. Its total area is 4 926.66 km ² over millions of years the water of the river, carrying thousands of tons of stone, have made the gorge of about 500 km. its depth reaches places up to 1500 meters steep canyon walls cut through the rock horizontal stripes in different colors. There are layers of limestone, sandstone and igneous rocks, which overlap each other within 2 billion years. They contain fossils of plants - from the oldest trees of algae to high-and animal remains - from the simplest single-celled organisms to dinosaurs. Fauna Park - In the area of the Grand Canyon National Park There are about 355 species of birds, 89 species of mammals, 47 species of reptiles, 9 species of amphibians, 17 species of fish. Flora Park - In the area of the park is approximately 1.737 species of vascular plants, 167 species of fungi, 64 species of mosses and 195 species of lichens.

Park Narodowy Wielkiego Kanionu obejmuje część przełomu rzeki Kolorado przecinającej Wyżynę Kolorado w Stanach Zjednoczonych. Został utworzony w 1919 roku i jest jednym z najstarszych parków narodowych w USA. Jego całkowita powierzchnia wynosi 4 926,66 km² W ciągu milionów lat wody rzeki, niosące tysiące ton kamieni, zrobiły wąwóz o długości około 500 km. jego głębokość dochodzi miejscami nawet do 1500 m. Urwiste ściany kanionu przecinają poziome pasy skał w różnych kolorach. Są to warstwy wapieni, piaskowców i skał magmowych, które nakładały się na siebie w ciągu 2 miliardów lat. Znajdują się w nich skamieniałości roślin - od najstarszych glonów do wysokich drzew- i szczątki zwierząt - od najprostszych organizmów jednokomórkowych do dinozaurów. Fauna parku - Na terenie Parku Narodowego Wielkiego Kanionu występuje ok. 355 gatunków ptaków, 89 gatunków ssaków, 47 gatunków gadów, 9 gatunków płazów, 17 gatunków ryb. Flora parku - Na terenie tego parku występuje ok. 1,737 gatunków roślin naczyniowych, 167 gatunków grzybów, 64 gatunki mchów oraz 195 gatunków porostów.

Też miałam to na lekcji :)) Tak napisałam i dostałam ocenę celującą :))
2 4 2