ZADANIE1):

Można przyjąć, że równik jest okregiem o promieniu 6371 km. Oblicz,jaką powierzchnię miałaby kula ziemska, gdyby była kulą o takim promieniu. Porównaj otrzymany wynik z rzeczywiastą powierzchnią Ziemi równą 510,066 km2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:07:25+01:00
P=4π×r²
P=4π×6371²
P=4π×40589641
P=162358564π
P≈509805890,96km²
P=509,80589096 mln km²

509,80589096 mln km² < 510,066 mln km²

;)