The building.
It's one of the most beautiful buildings in the world.It's bigger than a palace, but nobody lives in it. It's a tomb, built for just oneperson, the empress Mumtaz, wife of the Emperor of India, Shah Jehan. The Taj Mahal is made of merble and 28 different precious stones.20,000 people worked on the Taj. They used 1,000 elephants to carry the stones.It took them more than 20 years, from 1630 to 1652.
The story.
The story of the Taj is almost as the building.It is a love story. Shah Jehan and Mumtaz met when they were 15 years old and got married at 20. One day the empress asked her husband to promise:'Will you buil a tomb for me when Indie? And will you visit my tomb every year?' The Emperor agreed.Mumtaz died in 1630 having a baby.The emperor was heartbroken.His hair turned grey in just a few days.He built his wife the tomb she wanted.After his death his son put him in the Taj,next to his wife,to be with her again forever.
The tourists.
Today,the Taj Mahal is the number one tourist attraction in India. More than two milion people visit it every year.The Taj is in Agra,a short journey from Delhi,the capital of India.People come to see the Taj because it is a perfect building.They also come because they like the romantic story.As the light changes,the Taj changes too.It is always beautiful.But at night,by the light of the moon,it is even more beautiful.
Prosze przetłumaczyć na polski .dzieki

1

Odpowiedzi

2010-03-17T15:40:57+01:00
Budynek.
To jedna z najpiękniejszych budowli na świecie.Jest większa niż pałac, ale nikt w niej nie mieszka . Jest to grobowiec, zbudowany dla jednej osoby, cesarzowej Mumtaz, żony cesarza Indii, Shah Jehan.Taj Mahal jest z marmuru i 28 różnych kamieni szlachetnych. 20000 ludzi pracowało na Taj. Wykorzystali 1000 słoni do przewozu kamieni. Zajęło im to więcej niż 20 lat, od 1630 do 1652.
Historia
Hisotria o Taj jest prawie tak szlachetna jak budowla. To miłosna historia.Shah Jehan i Mumtaz spotkali się kiedy mieli 15 lat, i ożenili się w wieku 20.Pewnego dnia cesarzowa zapytała męża z nadzieją: "Czy zbudujesz grobowiec dla mnie w Indiach? Czy będziesz odwiedzić mój grób co roku? Cesarz zgodził się.
Mumtaz zmarł w 1630 roku, mając dziecko. Cesarz złamał serce. Włosy zrobiły sie szare w ciągu zaledwie kilku dni. Zbudował żonie grób jak chciała. Po jego śmierci syn umieścił go w Taj, obok żony, aby był z nią raz na zawsze.
Turyści
Dzisiaj, Taj Mahal jest w Indiach atrakcją turystyczną numerem jeden. Więcej niż dwa miliony ludzi odwiedza go co roku. Taj jest w Agra, niedaleko od Delhi, stolicy Indii. Ludzie przyjeżdżają, aby zobaczyć Taj, ponieważ jest doskonałym budynkiem.Przyszli także, ponieważ lubią romantyczne histoie.W świetle zmian, Taj też się zmienia.Jest zawsze piękny. Ale w nocy w świetle księżyca jest jeszcze pięknieszy.
1 5 1