Miasteczko Zacisze nie jest duże. Mieszka w nim 10 000 osób. 1/5 mieszkańców to dzieci, a 3/10 to młodzież.

1. Ile dzieci mieszka w zaciszu?

Obliczenia _____________________________
______________________________________

2. Jaką cześć mieszkańców Zacisza stanowią dorośli?

______________________________________
_____________________________________

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:10:59+01:00
1. Ile dzieci mieszka w zaciszu?
1/5*10000=2000
Odp.: W Zaciszu mieszka 2000 dzieci.

2. Jaką cześć mieszkańców Zacisza stanowią dorośli?
1/5+3/10=2/10+3/10=5/10=1/2
Odp.: Dorośli Zacisza stanowią 1/2 wszystkich mieszkańców.
3 5 3
2010-03-17T15:11:44+01:00
1. Ile dzieci mieszka w zaciszu?
Ilość mieszkańców
10 000
Ilość dzieci to jedna piąta mieszkańców :
10 000 / 5 = 2000

W Zaciszu mieszka 2 000 dzieci.
2. Jaką cześć mieszkańców Zacisza stanowią dorośli?
0,2 + 0,3 = 0,5
w czym
0,2 - liczba dzieci ( jedna piąta )
0,3 - liczba młodzieży ( trzy dziesiąte )
1 - liczba mieszkańców
1 - 0,5 = 0,5
10000 / 2 = 5000

Odp. w Zaciszu mieszka 5 000 dorosłych
1 5 1
2010-03-17T15:25:37+01:00
Dzieci:
10 000 : 5 = 2000
ilość dzieci w zaciszu to 2000
1 5 1