Z.1.Sprawdź , czy podana liczba , spełnia dane równanie : ("/ "= kreska ułamkowa_)
a) 5(n+1) - 10 = 3n+1 liczba : 3
b) 2(a+1) - 3(a-5) = 7a liczba: 2
c) 3x(x-5) = (x-2)(3x-3) liczba : -1
d) ⅗x - (7/9x - ¼) = 2-(x+3)/4 liczba : 0
z.2
Sprawdz które z podanych liczb spełniają dane równanie :
a) 2x -1 = 7 dla : 1,4,5
b) 6 = 3 - 3t dla : -1 ,1 , 2
c) x² + 3 = 28 dla : 25,5,-5
d) 2n(n-7)= 0 dla: -7 , 0 ,7
DAM NAJ TO NA JUTRO PLISSSSS :))))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:25:18+01:00
Zad.1
a) 5(n+1) - 10 = 3n+1
5n+5-10=3n+1
5n-3n=1+10-5
2n=6 |:2
n=3
liczba 3 spełnia dane równanie

b) 2(a+1) - 3(a-5) = 7a
2a+2-3a+15=7a
2a-3a-7a= -15-2
-8a= -13 |:(-8)
a= 13/8
a= 1 cała i 5/8
liczba 2 nie spełnia danego rówania

c) 3x(x-5) = (x-2)(3x-3)
3x²-15x=3x²-3x-6x+6
3x²-3x²+3x+6x=6+15
9x=21 |:9
x=21/9
x=2 całe i 3/9
x= 2 całe i 1/3
liczba -1 nie spełnia danego równania

Zad.2
a) 2x -1 = 7
2x=7+1
2x=8 |:2
x=4
liczba 4 spełnia dane równanie

b) 6 = 3 - 3t
3t=3-6
3t= -3 |:3
t= -1
liczba -1 spełnia dane równanie

c) x² + 3 = 28
x²=28-3
x²=25
x=5 lub x= -5
liczba 5 i -5 spełnia dane równanie

d) 2n(n-7)= 0
2n²-14n=0
2n(n-7)=0
2n=0
n=0

n-7=0
n=7
liczba 0 i 7 spełnia dane równanie
154 4 154
2010-03-17T15:29:20+01:00
1.
a) 5(n+1)-10=3n+1
5(3+1)-10=3*3+1
10=10 TAK
b)2(a+1)-3(a-5)=7a
2(2+1)-3(2-5)=14
6+9=14
15=14 NIE
c)3x(x-5)=(x-2)(3x-3)
-3(-1-5)=(-1-2)(-3-3)
18=-3*-9
18=27 NIE
d)x-(7/9x-1/4)=2-(x+3)/4
0-(0-1/4)=2-(0+3)/4
-1/4=-1/4 TAK

2.
a) 2x-1=7
dla 1
2*1-1=7
1=7 NIE
dla 4
2*4-1=7
8-1=7
7=7 TAK
b) 6=3-3t
dla=-1
6=3-3*-1
6=3+3
6=6 TAK
c) x^2+3=28
dla 25
25^2+3=28
625+3=28
628=28 NIE
dla 5
5^2+3=28
25+3=28
28=28 TAK
dla -5
-5^2+3=28
25+3=28
28=28
d) 2n(n-7)=0
dla -7
2*-7(-7-7)=0
-14(-14)=0
196=0 NIE
dla 0
2*0(0-7)=0
0*(-7)=0
0=0 TAK
dla 7
2*7(7-7)=0
14*0=0
0=0 TAK
48 4 48