Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:34:22+01:00
Punkty skrajne Azji (współrzędne):

- pkt. najdalej wysunięty na północ:
przylądek Czeluskin (104°18E, 77°43'N);

- pkt. najdalej wysunięty na południe:
przylądek Piai (103°31'E, 1°16'N);

- pkt. najdalej wysunięty na wschód:
przylądek Dieżniewa, Przylądek (169°40'W, 66°05'N);

- pkt. najdalej wysunięty na zachód:
przyladek Baba (26°04'E, 39°29'N).

Rozciągłość południkowa:
77°43'N - 1°16'N = 76°27'

Rozciągłość równoleżnikowa:
180° - 26°04'E = 153°56'
180° - 169°40'W = 10°20'
153°56' + 10°20' = 164°16'
(liczy się trochę inaczej, ponieważ kontynent przecina południk 180°).


Poniżej zapisałam rozciągłość południkową i równoleżnikową w kilometrach:
- rozc. południkowa ok. 8500 km,
- rozc. równoleżnikowa - ok. 9700 km
35 4 35