Odpowiedzi

2009-10-26T17:15:31+01:00
Trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości prace rozpoczął Sejm Ustawodawczy. Uchwalenie Małej Konstytucji (luty 1919), reformy rolnej, powołanie organów administracji państwowej, odbudowa szkolnictwa i zniszczonego w czasie wojny przemysłu odbywały się w czasie trwających powstań śląskich i wojny z Rosją Radziecką. Już w marcu 1921 r. Rzeczpospolita zyskała nowoczesną konstytucję. Pierwsze lata niepodległości i pokoju przyniosły jednak liczne napięcia w życiu wewnętrznym. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz został zamordowany tydzień po elekcji (16 XII 1921) przez skrajnie prawicowego fanatyka. Liczne konflikty polityczne i narastający kryzys gospodarczy spowodowały spadek autorytetu władz państwowych. Nie pomogła nawet radykalna i skuteczna reforma finansów państwa z 1924 roku.
1 3 1
2009-10-26T17:17:33+01:00
1.Rzeczpospolita Obojga Narodów - (Unia Polsko-Litewska) jest to jedno państwo, które powstało w wyniku Uni realnej w Lublinie-1569r.

2.Skutki Uni Lubelskiej:
-powstało duże państwo w Europie.
-Polska szlachta uzyskała nowe tereny do kolonizacji
-nastąpiła ekspancja Polskiej kultury języka i tradycji na wschód.
-Polska zyskała tereny Ukrainy

3.Co łączy Polskę i Litwę?
-wspólny Król
-wspólny sejm
-wspólna polityka zagraniczna

4.Co było osobne?
-wojsko
-skarb (pieniądze na utrzymanie państwa)
-urzędy
1 5 1