Przetłumacz na język polskiDear Sir /Madam,

I am writing to apply for the position of waiter / barman. Having worked in this profession, I am strongly convinced that my former experience and competence will be of great value for your business.

For the last few years I have been consistently developing my skills and experience of working in various employment environments. During my studies I was involved in restaurants like Pizza Hut or McDonald's and I was also given an opportunity to work as hostess in many promotion and galas. My experience of working for various companies over the years made me oriented and open-minded person eager to learn new things and striving for continued excellence. Irrespective of my age and short experience, I am able to contribute in the same matter to the success of your business. I believe speaking fluently English and German would be a great asset while working as barmaid.

Moreover my professional experience allows me to motivate other workers effectively. I have always a struggle to confront problems and have skills of solving them. I am a responsible and at the same time spontaneous person and have been recognized as one who embraces creativity and new ideas. I am strongly convinced that my background is in perfect line with your current needs and that I can apply my knowledge and skills to the position.

For more detailed information please refer to my enclosed resume. I am eager to further discuss my qualifications during the interview. Thank you in advance for your generous consideration.

Yours faithfully

XYZ

I'm looking for waiter to job in my restaurant" Apollo" in central London on the Yellow Street. You will work 5-8 hours per day and you must be 18 or over. If you have some experience, you will have a high salary. You must speak English and have outgoing personality and have skills . If you live far from London, we will provide apartment for you .You will stay in a very nice flat. You can begin from right now. Interested person please be in contact 58958275829.


2

Odpowiedzi

2010-03-17T17:49:15+01:00
Szanowni Państwo,

Piszę do ubiegania się o stanowisko kelner / barman. Pracując w tym zawodzie, jestem głęboko przekonany, że mój były doświadczenia i kompetencji będą miały wielką wartość dla firmy.

W ciągu ostatnich kilku lat byłem konsekwentny rozwój moich umiejętności i doświadczenie w pracy w różnych środowiskach pracy. W czasie studiów byłem zaangażowany w restauracji, takich jak Pizza Hut i McDonald's i również miał okazję pracować jako hostessa w wielu promocji i studenckiej. Moje doświadczenie w pracy dla różnych firm w ciągu roku mnie zorientowanych i otwartą osobę, chęć do nauki nowych rzeczy oraz dążenie do dalszej doskonałości. Niezależnie od tego, mój wiek i doświadczenie krótko jestem w stanie przyczynić się w tej samej sprawie do sukcesu firmy. Uważam, mówi biegle po angielsku i niemiecku będzie wielkim atutem podczas pracy jako barmanka.

Ponadto moje doświadczenie zawodowe pozwala mi skutecznie motywować innych pracowników. Zawsze walka do konfrontacji z problemami i umiejętności ich rozwiązywania. Jestem odpowiedzialny i jednocześnie osoba spontaniczna i zostały uznane jako ten, który obejmuje kreatywności i nowych pomysłów. Jestem głęboko przekonany, że moje tło jest w doskonałej linii z bieżących potrzeb i że mogę zastosować moją wiedzę i umiejętności do stanowiska.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w moim zamkniętym wznowić. Jestem chętny do dalszej dyskusji moje kwalifikacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z góry dziękujemy za hojne wynagrodzenie.

Z poważaniem

XYZ

Szukam kelnera do pracy w mojej restauracji "Apollo" w centrum Londynu na Yellow ul. Będziesz pracować 5-8 godzin na dobę i należy mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz jakieś doświadczenie, będziesz miał wysokie wynagrodzenie. Musisz mówić po angielsku i wychodzących osobowość i umiejętności. Jeśli mieszkasz daleko od Londynu, będziemy dostarczać mieszkania dla Ciebie. Będziesz pobytu w bardzo ładne mieszkanie. Możesz zacząć od teraz. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 58958275829.

Proszę o naj :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:52:12+01:00
Szanowni Państwo,

Piszę do ubiegania się o stanowisko kelner / barman. Pracując w tym zawodzie, jestem głęboko przekonany, że mój były doświadczenia i kompetencji będą miały wielką wartość dla firmy.

W ciągu ostatnich kilku lat byłem konsekwentny rozwój moich umiejętności i doświadczenie w pracy w różnych środowiskach pracy. W czasie studiów byłem zaangażowany w restauracji, takich jak Pizza Hut i McDonald's i również miał okazję pracować jako hostessa w wielu promocji i studenckiej. Moje doświadczenie w pracy dla różnych firm w ciągu roku mnie zorientowanych i otwartą osobę, chęć do nauki nowych rzeczy oraz dążenie do dalszej doskonałości. Niezależnie od tego, mój wiek i doświadczenie krótko jestem w stanie przyczynić się w tej samej sprawie do sukcesu firmy. Uważam, mówi biegle po angielsku i niemiecku będzie wielkim atutem podczas pracy jako barmanka.

Ponadto moje doświadczenie zawodowe pozwala mi skutecznie motywować innych pracowników. Zawsze walka do konfrontacji z problemami i umiejętności ich rozwiązywania. Jestem odpowiedzialny i jednocześnie osoba spontaniczna i zostały uznane jako ten, który obejmuje kreatywności i nowych pomysłów. Jestem głęboko przekonany, że moje tło jest w doskonałej linii z bieżących potrzeb i że mogę zastosować moją wiedzę i umiejętności do stanowiska.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w moim zamkniętym wznowić. Jestem chętny do dalszej dyskusji moje kwalifikacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z góry dziękujemy za hojne wynagrodzenie.

Z poważaniem

XYZ

Szukam kelnera do pracy w mojej restauracji "Apollo" w centrum Londynu na Yellow ul. Będziesz pracować 5-8 godzin na dobę i należy mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz jakieś doświadczenie, będziesz miał wysokie wynagrodzenie. Musisz mówić po angielsku i wychodzących osobowość i umiejętności. Jeśli mieszkasz daleko od Londynu, będziemy dostarczać mieszkania dla Ciebie. Będziesz pobytu w bardzo ładne mieszkanie. Możesz zacząć od teraz. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 58958275829.