Test zawierał 100 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń dostawał 2 punkty, za błędną tracił 1 punkt, a za brat odpowiedzi nie dostawał, ani nie tracił punku. Po sprawdzeniu testu okazało się, że Janek nie udzielił odpowiedzi na 10 pytań i uzyskał 60 punktów. Na ile pytań Janek odpowiedział prawidłowo, a na ile błędnie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T17:26:58+01:00
Ilość dobrych odpowiedzi x
ilość złych odpowiedzi y
brak odpowiedzi 10 pytan
punkty za dobrą odp 2
punkty za złą odp -1

układ równań:
x+y=100-10
2x - y = 60

x=90-y
2(90 - y) - y= 60

x=90-y
180 - 2y - y= 60

x=90-y
-3y = -120 / (-3)

x=90-y
y = 40

x=50 dobrych
y=40 zlych

20 4 20