Odpowiedzi

2010-03-17T15:18:24+01:00
Główną przyczyną jest rozwój rolnictwa: zakłada się nowe plantacje oraz pola uprawne, które muszą wyżywić coraz więcej ludności. Wraz ze wzrostem liczby ludności karczuje się lasy, żeby uzyskać tereny pod nowe osiedla i drogi, rośnie także zużycie drewna opałowego.
2 3 2
2010-03-17T15:19:13+01:00
Rabunkowa gospodarka leśna w obszarach równikowych może być bezpośrednią przyczyną zaburzeń w składzie powietrza w troposferze, a także globalnych zmian klimatu na ziemi. Duże kompleksy leśne mają bowiem ogromne znaczenie klimatotwórcze. Wycięcie ich może spowodować zmiany w rozkładzie i kierunkach wiatrów, prądów morskich oraz rozkładu i wielkości opadów atmosferycznych na ziemi. Wskutek zniszczenia dużych powierzchni leśnych nastąpią zakłócenia w obiegu wody w przyrodzie, co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia susz, powodzi i wzmożonej erozji gleb na obszarach, na których zjawiska te uprzednio nie występowały. Trzebież lasów równikowych jest także przyczyną ginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt, mających duże znaczenie w życiu i działalności człowieka. Szacuje się, że w skutek antropopresji rocznie ginie około 50 tysięcy gatunków organizmów, co oznacza, że każdego dnia znika 100-137 gatunków, czyli średnio 4 na godzinę. W ostatnich dziesięcioleciach dwudziestego wieku nasiliło się niszczenie lasów równikowych przez wyrąb i wypalanie. Obliczono, że w ciągu roku ubywało w ten sposób aż 310 tysięcy km powierzchni leśnych, czyli prawie tyle ile wynosi terytorium Polski. Obecnie wartość ta zmniejszyła się do koło 170 tysięcy km na rok. Jeśli ubytek powierzchni wilgotnych lasów równikowych pozostanie na zbliżonym poziomie, to za około 50 lat ekosystem ten przestanie na ziemi istnieć.
2 4 2
2010-03-17T15:20:28+01:00
Powierzchnia lasów równikowych maleje ponieważ człowiek ma coraz większy wpływ na tej powierzchni i zaczyna wnikać w lasy równikowe. Ponadto z lasów równikowych jest coraz większa wycinka drzew co powoduje zmniejszanie się obszarów lasów równikowych i może spowodować, że za kilkadziesiąt lat takich lasów już wgl nie będzie.
1 1 1