Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:38:35+01:00
1.I want to be an administrator.
/Ja chcę być administratorem.\
2.There are small job opportunities today
/Dzisiaj jest mała możliwość zatrudnienia\
3.I doesn't want to be an employee in the future.
/Ja nie chce być pracownikiem w przyszłości\
4.Employers are very demanding.
/Pracodawcy są bardzo wymagający\
5.The Dad doesn't want me to be an immigrant.
/tata nie chce żebym był imigrantem\
6.My uncle is deporting animals.
/Mój wujek deportuje zwierzęta\