We're not sure if you've heard, but our March Radness event is going on right now! It's a competition for March's redemption between our US and international members. We're keeping track of which team gets the most PTZ from now until March 25. The winning team gets exclusive access to the March Redemption.

Looking forward to including you in all the fun to come!


Przetłumasz na polski ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:22:21+01:00
Nie jesteśmy pewni czy słyszałeś, ale nasz Radness marcowy wydarzenie nadaje natychmiast! To jest konkurencja dla marca spłata między naszymi USA a międzynarodowymi członkami. Trzymamy ślad, z którego zespół dostaje najwięcej PTZ od teraz do 25 marca. Zwycięska drużyna dostaje luksusowy dostęp do marca Spłata. Do nie móc się doczekać wliczając w to ciebie w całej zabawie przyjść
1 1 1