Mam do rozwiązania logogryf;)
1.proces wytwarzania związków organicznych z udziałem energii słonecznej.(11 liter)
2. Gaz ten stanowi 21% składy powietrza wydychanego.(4 litery)
3.Organella, w której zachodzi proces fotosyntezy.(11liter)
4.zachodzi w nim oddychanie wewnątrzkomórkowe.(13 liter)
5.podział organizmu macierzystego na kilka części.(12liter)
6.jest uwalniana z pożywienia podczas oddychania.(7 liter)
7. Jest niezbędne do zajścia fotosyntezy.(7 liter)
8.Narządy, w których powstają komórki rozrodcze.(6 liter)
9. sposób rozmnażania bezpłciowego występujący u drożdży i stułbi.(11 liter)
10,zmiany zachodzące w ciągu życia osobnika. (6 liter)
11,cukier powstający w procesie fotosyntezy.(7 liter)
prosze o szybką odpowiedz:)

3

Odpowiedzi

2009-10-26T17:39:54+01:00
Napiszę to, co wiem :)
1. fotosynteza
2. azot
3. chloroplast
5. fragmentacja
6. energia
7. światło
9. pączkowanie
11. glukoza

2009-10-26T18:33:21+01:00
1. fotosynteza
2.azot
3. chloroplast
4.
5.fragmentacja
6.energia
7.światlo
8.
9. pączkowanie
10.
11. glukoza
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T20:33:58+01:00
1.Fotosynteza
2.Azot
3.Chloroplast
4.Mitochondrium
5.Fragmentacja
6.Energia
7.Światło
8.Gonady
9.Pączkowanie
10.Rozwój
11.Glukoza