Po kongresie wiedeńskim nastąpił kolejny podział ziem polskich. Sprawdź na mapie ,,Europa po wojnach napoleońskich" lub w atlasie pod czyim panowaniem znalazły się: Wielkopolska(Wielkie Księstwo Poznańskie), Królestwo Polskie, południowa Małopolska(Galicja), Pomorze Gdańskie(Prusy Zachodnie), Śląsk, Warmia i Mazury(Prusy Wschodnie).

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:03:06+01:00
Wielkie księstwo poznańskie- Król. Pruskie.
Królestwo polskie- Cesarstwo Rosyjskie
Galicja- Cesartstwo Austriackie
Pomorze Gdańskie- król. Pruskie
Śląsk- Król. Pruskie
Warmia i mazury- Król. Pruskie.
2 5 2