Obok opisów wstaw odpowiednie litery.Cechy bezkręgowców oznacz literą B,kręgowców -K
brak szkieletu zewnętrznego.....
występowanie rdzenia kręgowego....
obecność naskórka ......
układ krwionośny otwarty .....
jednowarstwowy nabłonek okrywający ciało.....
temperatura ciała niezależna od temperatury otoczenia....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:27:18+01:00