Odpowiedzi

2010-03-17T15:35:48+01:00
Mitoza

1.Chromosomy replikują się, czyli podwajają swoją liczbę.
2. Chromosomy układają się w linii równikowej, czyli równiutko rzędem w połowie komórki.
3. Do biegunów komórki, czyli do części górnej i dolnej komórki wędrują pojedyncze chromatydy.
4. Tworzą się dwa nowe jądra.
5. Dzieli się następnie cytoplazma i powstają dwie nowe komórki.

Mejoza

1. Chromosomy replikują się.
2. Potem chromosomy układają się parami.
3. Następnie układają się wzdłuż linii równikowej.
4. Do biegunów komórki wędrują całe chromosomy.
5. tworzą się dwa jądra potomne.
6. Potem z tych dwóch jąder chromosomy znów układają się wzdłuż linii równikowej.
7. Chromosomy rozdzielają się i do biegunów komórki wędrują już pojedyncze chromatydy.
8. tworzą się cztery komórki potomne, które mają połowę materiału genetycznego, czyli po 23 chromosomy ;)
44 4 44
2010-03-17T15:38:02+01:00
Przebieg mitozy

kariomitoza- podział jądra

Kariokineza
1faza - profaza
z chromatywy tworzą się chromosomy, każdy chromosom składa się z dwóch takich samych cześci , zanika otoczka jądrowa i jąderko, tworzy się wrzesiono kariokinetyczne

metafaza- chromosomy układają się na płaszczyznie równikowej wrzesiona

anafaza-włokienka kurczą się i odciągają połowki chromosomów ku biegunom komórki

telofaza- na biegunach kom. tworza się 2 jądra , chromosomy się rozkręcają
Po telefazie następuje podzial cytoplazmy i organelii , tworzą się dwie kom. potomne

Mejoza podział kom. w wyniku którego powstają 4 kom. potomne mające do połowy zredukowana liczbę chromosomów


profaza- z nici chromatydowych tworzą się cienkie chromosomy

podobne do siebie chromosomy jeden od ojca drugi od matki układają się obok siebie

chromosomy grubieją i każdy rozdziela się na dwie chromatydy
tworzy się wrzeciono kardiokinetyczne

metafaza - pary chromosomów ustawiają się na przeciw sibie w płaszczyznie wrzesiona

anafaza- włokna kurczą się i odciągają od biegunów całe chromosomy

telofaza powstaja dwa jądra potomne


10 2 10