Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:51:00+01:00
Napisz rownanie prostej rownoległej do danej przechodzacej przez punkt A:
1.y=4x-5 A=(0,0)
y=4x+b
b=0
y=4x
2.y=0,6x-10 A=(10,20)
y=0,6x+b
20=6+b
b=14
y=0,6x+14
3.y=25%x-7 A=(8,-3)
y=25%x+b
-3=1/4*8+b
-3=2+b
b=-5
y=1/4x-5
4.y=35%+4 A=(-5,1,25)
y=0,35x+b
1,25=0,35*(-5)+b
1,25=-1,75+b
b=3
y=0,35x+3
5.√8x-b A=(√2,-1)
y=√8x+b
-1=√8*√2+b
b=-5
y=√8x-5
6.y=10x+b A=(2,0)
y=10x+b
0=20+b
b=-20
y=10x-20
7.y=ax+5 A=(0,a)
y=ax+b
a=b
y=ax+a
8.y=ax+b A=(a,o)
0=a²+b
b=-a²
y=ax-a²