Fundatorem Nagrody Nobla był Ŝyjący w latach 1833 - 1896 szwedzki chemik, wynalazca dynamitu, Alfred
Nobel. Fundacja jego imienia, załoŜona w 1900 roku, przyznaje corocznie pięć równej wielkości nagród za
wybitne osiągnięcia naukowe i za działalność na rzecz zbliŜenia między narodami (nagroda pokoju).
Nagrody wręczane są w Sztokholmie i Oslo, zawsze 10 grudnia, w rocznicę śmierci Nobla. RównieŜ Polacy
zostali laureatami tej nagrody: dwukrotnie Maria Skłodowska - Curie w 1903 i 1911, Henryk Sienkiewicz 1905,
Władysław Reymont 1924, Czesław Miłosz 1980, Lech Wałęsa 1983, Wisława Szymborska 1996

177. Pierwszy dynamit, otrzymany przez A. Nobla, składał się z nitrogliceryny (75%) i ziemi okrzemkowej
(25%). Ile nitrogliceryny potrzebował Nobel do sporządzenia 1 kg dynamitu?
A) 75 g B) 75 dag C) 7,5 dag D) 7,5 kg

178. Ilu Polaków zostało laureatami literackiej nagrody Nobla?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

179. KsiąŜka "W pustyni i w puszczy" ma 224 strony. Jaką grubość ma ksiąŜka, jeŜeli kartka ma 0,2mm
grubości, a okładka 0,3 cm?
A) 45,4 mm B) 50,8 mm C) 2,84 cm D) 25,4 mm

3

Odpowiedzi

2010-03-17T15:43:04+01:00
2010-03-17T15:44:11+01:00
177 odp B bo 75% 1kg =75dag
178 odp C bo 1maria skłodowska
2 sienkiewicz
3 reymont
4 miłosz
5 wałęsa
6 szymborska
179 odp B bo 224 str * 0,2mm=44,8mm
i dwie okładki po 0,3cm czyli po 3mm = 6mm
razem 44,8mm+6mm=50,8mm
2010-03-17T15:51:16+01:00
Zad.177
odp.B
75% z 1kg
0,75*1kg=0,75kg= 750 g= 75dag

zad.178
odp. A) 4 (Sienkiewiz, Reymont, Szymborska, Miłosz)

zad.179
odp.B
224*0,2mm=44,8 mm= 4,48cm
0,3cm*2=0,6cm
4,48cm+0,6cm=5,08cm=50,8mm