1. Oblicz stężenie procentowe wody wapiennej otrzymanej w temperaturze 20 stopni C , jeżeli rozpuszczalność wodorotlenku wapnia w tej temperaturze wynosi 0,16g.

2. Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w wodorotlenku wapnia [ Ca(OH)₂ ]


Prosze napiszcie mi działania i rozwiązanie . Dam naj :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:50:49+01:00
Rozpuszczalność jest to ilość gramów substancji w 100[g] wody w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem.
Obliczamy masę roztworu:
mr=ms+100[g];
ms=0,16[g];
mr=0,16+100=100,16;
Wzór na Cp;
Cp=(ms*100%)/mr;
Cp=(0,16*100)/100,16=16/100,16=0,16%
Zad.2
M Ca(OH)2=40[g/mol]+34[g/mol]=74[g/mol];
%Ca=(40*100)/74=54,1%;
%O=(32*100)/74=43,2%;
%H=(2*100)/74=2,7%.