Odpowiedzi

2010-03-17T18:54:54+01:00
Chłopi :
· są ciemni, wyzyskiwani, krzywdzeni, bici, gnębieni przez poborców podatkowych;
· cierpią nędzę, głód, niedolę; muszą dźwigać całkowity ciężar faraona, jego dworu, arystokracji i kapłanów;
· pracą swoją tworzą fundament materialny dla rozwoju kultury, ale cierpią największe upokorzenia:
— epizod ukazujący chłopa, który przez 10 lat kopał kanał, by zdobyć wolność osobistą. Obity popełnił samobójstwo,
— po napadzie na willę Sary na więzienie skazano kilkuset niewinnych chłopów, bez udowodnienia im winy,
— obrazy katowania chłopów w posiadłości wydzierżawionej przez księcia Dagonowi w zamian za pożyczkę finansową,
— opis piramidy Cheopsa jako krwawego owocu pracy i niedoli setek tysięcy ludzi,

Arystokracja:
· opanowała najwyższe stanowiska w administracji państwowej i wywiera wpływ na całe społeczeństwo;
· dzięki autorytetowi religii ma doskonale zorganizowany aparat szpiegostwa i zdrady;
· żyje w przepychu, myśli tylko o używaniu i własnych korzyściach.

Kapłani
· dzięki religii utrzymują w posłuszeństwie klasy panujące i uciskane;
· elitarny charakter nauki sprawia, że mogą wykorzystywać ją dla spotęgowania swojej władzy (znajomość astronomii pozwala im wytyczać kierunek podróży okrętów, budowę kanałów, wykorzystywać zaćmienie słońca dla potrzeb politycznych; znajomość prawa pozwala Mentezefisowi bezkarnie zabijać jeńców pod nieobecność faraona, aby wzbudzić tym nienawiść Libijczyków do władcy; znajomość mediumizmu pozwala wykorzystać do swych celów Lykona);
· skupili olbrzymi majątek (od wieków gromadzony w Labiryncie), którym mogą dysponować według woli;
· są egoistyczni, samolubni; mają ogromne doświadczenie w zarządzeniu sprawami państwowymi.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:59:22+01:00
Zwyczaje i obyczaje:
-balsamowanie zwłok
- ślub przed płomieniem Izydy
- wiara w życie pozagrobowe
- Sfinks jako symbol potęgi i władzy kapłanów
- świątynia była szkołą czytania i pisania