1.If it's sunny at the weekend, I'll ..............
2.If it rains tomorrow, I won't ...............
3.If I get some money for my next birthday, I'll .................
4.If I finish my homework early, I won't ..................
5.If I have time next week, I'll ......................
6.If I get good exam results at the end of the year, I'll ...............

w miejsce kropek wpisz swoją wypowiedź oraz przetłumacz gotowe już zdania. ;) proszęęę !

3

Odpowiedzi

2010-03-17T15:47:02+01:00
1. I'll go for a walk.
2. I won't do anything special.
3. I'll buy some clothes for myself.
4. I won't be late for my friend birthday party.
5. I'll meet with my friends.
6. I'll go on vacation.
3 3 3
2010-03-17T15:50:21+01:00
1.I'll go to the park.
2.I won't go outside.
3.I'll buy phone from my dreams.
4.I won't get bad mark.
5.I'll go shopping with my friend.
6.I'll get to good school.

Tłumaczenie:)
1.Pójdę do parku.
2.Nie będę wychodziła na dwór.
3.Kupię telefon moich marzeń.
4.Nie dostanę złej oceny.
5.Pójdę na zakupy z moją koleżanką.
6.Dostanę się do dobrej szkoły.
5 4 5
2010-03-17T15:51:13+01:00
1)going to the cinema.
2)go to the cinema
3)buy present's for my friends
4)lern
5)go to my friends to café
6)to get some money i buy dolly for my sister
tłumaczenie:
pójdę do kina
nie pójdę do kina
kupię prezent dla przyjaciela
będę się dalej uczyc
pójdę z moimi przyjaciółmi do kawiarni
jeśli dostanę trochę pieniędzy kupię lalkę dolly dla siostry
2 3 2