Potrzebne na dziś ; proszę o pomoc
Jabłko spadało swobodnie na ziemię z wysokości 3m.
a) oblicz w sekundach, z dokładności do jednego miejsca po przecinku czas spadania jabłka.
b) oblicz z jaką szybkością jabłko uderzyło o ziemię. Przyjmij wartość przyspieszenia grawitacyjnego równą 10 m/s².
Zapisz obliczenia i odpowiedz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:01:15+01:00
A) h=s
h=3m
a=g
g≈10m/s²

s=½at² /*2
2s=at² /:a
2s/a=t² /√
t=√2s/a
t=√2*3m:10m/s²
t=√6/10s²
t≈0,77s
1 1 1