Ola wypisała jedna za drugą wszystkie liczby naturalne od 1 do 15.
Ilu cyfrową liczbę otrzymała?
A)19
B)20
C)21
D)22

Od pewnej liczby odjęto 20,a następnie do otrzymanej liczby dodano 35.O ile zwiększy się ostatecznie wyjściowa liczba?

A)o 10
B)o 15
C)o 20
D)o 35

Z gory dzieki

3

Odpowiedzi

2010-03-17T15:55:41+01:00
Ta liczba miała c)21 cyfr.
2010-03-17T15:57:20+01:00
Zad 1
liczba ma 21 cyfr

Zad 2
Ostatecznie liczba zwiększy się o 15
2010-03-17T15:58:26+01:00
Liczby naturalne od 1 do 15:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Odpowiedź C - 21

zwiększy się o 15 odpowiedź B