1.W sobotę wystawę fotografii obejrzało x dorosłych i y dzieci. W niedzielę obejrzało tę wystawę y dorosłych i x dzieci. Ile pieniędzy wpłyneło do kasy ze sprzedaży biletów w sobotę i niedziele?
A. 2x+ 2y
B. 20x + 5y
C. 10x +5y
D. 15x + 15y
Cennik:
bilety normalne : 10zł
bilety ulgowe: 5zł
(proszę z obliczeniem!!!)

2.Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
a). suma liczb 3 i x
b). różnica liczb y i 5
c). róznica liczb 5 i y
d). liczba o k większa od 7
e). liczba o 8 mniejsza od n
f). liczba o n mniejsza od 8
g). iloczyn liczb 9 oraz d
h). iloczyn liczb p oraz x
i). liczba 7 razy wieksza niż x do kwadratu
j). połowa liczby c
k). piata cześć liczby m
l). liczba 3 razy mniejsza niż d do kwadratu
m). jedna trzecia liczby t
n). połowa sumy liczb x i y

:] proszę :]

2

Odpowiedzi

2010-03-17T15:54:55+01:00
1.
10=cena biletu normalnego [zł]
5=cena biletu ulgowego [zł]

x*10 + y*5 + x*5 + y*10 = 10x + 5y + 5x + 10y = 15x + 15y; czyli odpowiedź "D"


2.
a) 3+x
b) y-5
c) 5-y
d) 7+k
e) n-8
f) 8-n
g) 9d
h) px
i) 7x²
j) 0,5c
k) ¹/₅ m lub 0,2m (obydwie formy poprawne)
l) ¹/₃ d²
m) ¹/₃ t
n) 0,5(x+y)

Ale za co oznaczenie jako "SPAM", to że niechcący nacisnąłem klawiszem "wyślij" nie oznacza, że nie zrobiłbym zadania. Trzeba było poczekać ze dwie minutki.

A nie dość, że zmarnowałem mój cenny czas to jeszcze k... będą mi punkty odjęte.
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:01:26+01:00
1.
sobota- 10*x + 5*y= 10x + 5y
niedziela- 10 *y + 5*x= 10y + 5x
RAZEM: 10x+5y+10y+5x= 15x+15y
ODP: D

2.
a). suma liczb 3 i x = 3+x
b). różnica liczb y i 5 = y-5
c). różnica liczb 5 i y = 5-y
d). liczba o k większa od 7 = 7+k
e). liczba o 8 mniejsza od n = n-8
f). liczba o n mniejsza od 8 = 8-n
g). iloczyn liczb 9 oraz d = 9 *d
h). iloczyn liczb p oraz x = p*x
i). liczba 7 razy większa niż x do kwadratu = 7 * x²
j). połowa liczby c= ½c
k). piata cześć liczby m = ⅕m
l). liczba 3 razy mniejsza niż d do kwadratu = d²:3
m). jedna trzecia liczby t = ⅓t
n). połowa sumy liczb x i y = ½(x+y)
8 4 8