Odpowiedzi

2010-03-17T16:01:54+01:00
Skutki:
- duże koszty świadczeń socjalnych
- nie wykorzystanie zdolności do pracy bezrobotnych
- poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi zatrudnionych
- niebezpieczeństwo zwiększenia się zjawisk niepożądanych takich jak alkoholizm, rozwody, narkomania, przestępczość.

Zwalczanie bezrobocia:
- udostępnianie terenów pod działalność gospodarczą
- prowadzenie promocji posiadanych nieruchomości
- budowa obiektów użyteczności publicznej
- pomoc firmom