Uzupełnij zdania:
a) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych.........i....... .
b) Elektrony krążą po.......wokół....... . W skład jądra atomowego wchodzą.....i...... .
c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe........ .
d) Masa elektronu jest około...... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi........................ .
e) Proton ma elementarny ładunek........... , a neutron......... .
f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że................................... .
g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w.......... .
h) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest...........................(A).
A= liczba...........+liczba.............
i) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę.......... lub....... .
Z= liczba........... = ......... jądra.
(liczby kropek, nie mają znaczenia).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:03:04+01:00
A) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych protonów i elektronów
b) Elektrony krążą po orbicie wokół jądra atomowego. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony .
c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1 u(unit) .
d) Masa elektronu jest około 5 razy mniejsza (nie jestem pewna):) od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi (-)ujemny. .
e) Proton ma elementarny ładunek.dodatni , a neutron obojętny .
f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że ma tyle samo protonów co elektronów .
g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym .
h) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest masowa.(A).
A= liczba protonów +liczba.neutronów
i) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę liczbę atomową lub masę atomową .
Z= liczba atomowa. = masa jądra.
150 3 150
i) liczba atomowa Z oznacza liczbę atomową lub liczbę porządkową
Pomyliłam się. liczba atomowa z oznacza liczbę protonów lub liczbę elektronów