Oblicz:

a) (1⅓)³ × 1,5³

b) 0,6 (do 9) ÷ (3/5)(do 7)

c) 0,5² × (3² - 2³ / 2)³

d) (1i1/6)⁴÷ 3,5⁴

e) [8,5⁷ ÷ (2 i 5/6)⁷] ÷ 3(do 5)

f) [(1¼)(do12) × 1,6(do 12)] ÷ [(2²)(do 15) ÷ 2(do 20)]

g) [0,2(do 17) ÷ (1/5)(do 5)] × [(15³)⁴÷ (3⁴)³]

Proszę o zapisanie wszystkich wykonywanych obliczeń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T23:23:01+01:00

a) (1⅓)³ × 1,5³=(⁴/₃׳/₂)³=2³=8
b)0,6 (do 9) ÷ (3/5)(do 7)=(⅗)⁹÷(⅗)⁷=(⅗)²=⁹/₂₅
c) 0,5² × (3² - 2³ / 2)³=½²×(3²-2²)³=½²×(3⁶-2⁶)=½²×1⁶=½²×1=½²=¼
d) (1i1/6)⁴÷ 3,5⁴=(⁷/₆)⁴÷(⁷/₂)⁴=(⁷/₆ײ/₇)⁴=(⅓)⁴=81
e) [8,5⁷ ÷ (2 i 5/6)⁷] ÷ 3(do 5)=[¹⁷/₂(do7)÷¹⁷/₆(do7)]÷3⁵=
=[¹⁷/₂×⁶/₁₇]⁷÷3⁵=3⁷÷3⁵=3²=9
f) [(1¼)(do12) × 1,6(do 12)] ÷ [(2²)(do 15) ÷ 2(do 20)]=
=[⁵/₄(do12)×⁸/₅(do12)]÷[2³⁰÷2²⁰]=2¹²÷2¹⁰=2²=4
g) [0,2(do 17) ÷ (1/5)(do 5)] × [(15³)⁴÷ (3⁴)³]=
=[⅕¹⁷÷⅕⁵]×[15¹²÷3¹²]=⅕¹²×5¹²=1¹²=1