Odpowiedzi

2010-03-17T16:01:26+01:00
W przypadku gdy Jakaś ważna sprawa nie może obejść się bez zgody obywateli.

Powołuje jąsejm i prezydent

W przypadku miast sejmik miejski/gminny i prezydent miasta/wójt
2010-03-17T16:01:40+01:00
Kiedy odbywa się głosowanie
referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,
referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacje umowy międzynarodowej, na podstawie której RP przekazuje organizacji narodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach,
referendum w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję RP.


(wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Zgodnie z Konstytucją RP referendum (jedynie fakultatywne) może zarządzić:

1. Sejm RP bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów;
2. Prezydent za zgodą Senatu (przy warunkach jw.)