Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:23:07+01:00
1.Sylaba
2.gŁoskowce
3.fOnetyka
4.dźWięczne
5. hOmonimy
6.cytaT
7.rozpraWka
8.skrÓtowce
9. przyRostek
10.artyStyczne
11.liTera
12.spraWozdanie
13.bezOkolicznik

Pytania:
1. Część wyrazu zawierającego samogłoskę.
2. Wyrazy składające się z pierwszych głosek wyrazów tworzących pełną nazwę, np. PAN,GUS
3. Dział nauki o języku, badający i opisujący cechy dźwięków mowy, czyli głosek.
4. Spółgłoski dzielimy na ustne, nosowe, bezdźwięczne i...
5. Wyrazy, które mają identyczne brzmienie i pisownię, ale zupełnie inne znaczenie
6. Przytoczenie czyjegoś tekstu, słów
7. Dłuższa forma wypowiedzi, w której argumentami potwierdzamy jakąś tezę.
8. Wyrazy, które powstały w wyniku skrócenia nazw kilkuwyrazowych i połączenia ich pierwszych liter
9. Występuje po podstawie słowotwórczej, na końcu wyrazu pochodnego, np. kot-ek.
10. Nowe słowa wymyślane przez poetów, to neologizmy (jakie?)...
11. Graficzny znak głoski, najmniejsza pisana cząstka ludzkiej mowy.
12. Forma wypowiedzi z przebiegu jakichś wydarzeń
13. Ma cztery rodzaje zakończeń - ć, -ść, -źć, -c.

1 5 1