180. W wysyłkowej księgarni internetowej Kamil zamówił "Trylogię" H. Sienkiewicza. Cena zestawu ksiąŜek
wynosiła 125,20 zł. Ile zapłaci Kamil, jeŜeli skorzysta z rabatu w wysokości 20%?
A) 25,04 zł B) 100,16 zł C) 150,24 zł D) 125,00 zł

181. Asia kupiła swojej mamie „Wiersze wybrane” W. Szymborskiej. Postanowiła sama wykonać ozdobne
opakowanie z kolorowego papieru. Ile cm2 papieru potrzebuje na jego wykonanie, jeŜeli tomik wierszy
ma wymiary: 14 cm x 21 cm x 5 cm, a na zakładki naleŜy doliczyć 15%?

182. Jakiej długości wstąŜkę powinna kupić Asia, aby zapakować prezent, którego wymiary podano w
zadaniu 18, w sposób pokazany na rysunku? Na kokardę dolicz 25 cm.

1

Odpowiedzi

2010-03-19T17:32:04+01:00
1) 125,20 ∧ 20% = 125,20 ∧ ⅕ = 25,04
125,20 - 25,04 = 100,16
odp:"B"