Odpowiedzi

2010-03-17T22:22:00+01:00
A) TK rozpatruje i orzeka w sprawach o ich zgodności z konstytucją np:
- czy Krajowa Rada Sądownicza ma kompetencje do ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sądownicze?
- czy przepis kodeksu celnego, który przewidywał zwolnienie od cła rzeczy służących do użytku osobistego lub domowego jest zgodny z konstytucją ?
b) RPO rozpatruje sprawy o dyskryminacji, niesprawiedliwości i innego rodzaju sprawach które dotyczą nieprzestrzegania praw obywatela i człowieka, np:
- zaskarżenia zakładu pracy
- zaskarżenia urzędów w sprawach budowlanych
- skargi na policję czy prokuraturę